Microsoft và Oracle đã thất bại trong việc đàm phán mua lại Tiktok

Lúc này, Wal-Mart, Công ty bán lẻ đầu thế giới, cho biết sẽ tiếp tục quan tâm đến khoản đầu tư Tiktok, đồng thời sẽ tiếp tục đàm phán với ban lãnh đạo Bytedance và các bên có liên quan.

Nguồn tin cũng cho biết ByteDance sẽ không bán chi nhánh của Tiktok tại Mỹ và “ sẽ không bàn giao mã nguồn cho bất cứ công ty nào tại Mỹ”.


Nguồn: Báo Ngày Nay