• Sàn giao dịch ý tưởng

5 chức danh công việc trong Startup

5 chức danh công việc trong Startup

Khi startup, đặc biệt là tech startup phát triển bùng nổ ở Việt Nam thì theo mình, bạn sẽ có thể nghe nhiều hơn tới 5 chức danh công việc mới như dưới đây.