• Điều hành doanh nghiệp

Bài học bi đát từ 7-Eleven

Bài học bi đát từ 7-Eleven

Do thị trường bão hòa và cạnh tranh khốc liệt, Seven & i đã buộc phải tuyên bố đóng cửa 1.000 cửa hàng 7-Eleven tại Nhật Bản.