• 1001 ý tưởng làm giàu

Đối với startup, tiền mặt là vua

Đối với startup, tiền mặt là vua

CEO Cty khởi nghiệp công nghệ y tế chia sẻ với tâm lý thất vọng với các cty khởi nghiệp và suy thoái kinh tế như hiện nay, ông quyết định rằng tốt hơn cả...

Điển hình thời 4.0

Điển hình thời 4.0

Trưởng thôn Trần Kính quyết định thành lập một đoàn đại biểu của làng đi tham quan các điển hình tiên tiến về kinh tế, xã hội ở các xã trong huyện...