Toyota Việt Nam có tân Tổng Giám đốc

Ông Hiroyuki Ueda - tân Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam.

Ông Hiroyuki Ueda chính thức nhận nhiệm vụ mới tại Toyota Việt Nam từ ngày 1/4/2020. Ông Hiroyuki Ueda sinh năm 1964 tại Kyoto, Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp Đại học Osaka, ông gia nhập Tập đoàn Toyota Nhật Bản (TMC) vào năm 1989. Sau đó, ông được bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng:

1989 - 1996 Ban Châu Mỹ La Tinh & Caribe, Tập đoàn Toyota Nhật Bản

1997 - 1999 Toyota Venezuela

2000 - 2001 Ban Châu Mỹ, Tập đoàn Toyota Nhật Bản
2002 - 2006 Toyota Brasil
2007 - 2008 Ban Kế hoạch Kinh doanh toàn cầu, Tập đoàn Toyota Nhật Bản
2009 - 2013 Ban Kế hoạch toàn cầu, Tập đoàn Toyota Nhật Bản
2014 - 2016 Toyota Brasil
2017 - 2018 Toyota Venezuela
2018 - 2019 Ban Cải tiến Công nghệ thông tin Bán hàng & Tiếp vận, Tập đoàn Toyota Nhật Bản
Với nhiều năm kinh nghiệm, Toyota Việt Nam tin tưởng rằng Tổng Giám đốc mới và Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục chèo lái Toyota Việt Nam chuyển động tiên phong và đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước Việt Nam.


Nguồn: Báo KTĐT